Gebruikte bronnen
Boeken en Artikelen


Atsma-Hunze, A., Vries, D. de, et al (1981). De Rottefalle yn alde foto's. Easterein: Fa. van der Eems & Sn.

Atsma, L., Bekkema, K.J., Keuning, H. (1985) De Rottefalle troch de ieuwen hinne. Easterein: Fa. van der Eems en Sn.

Banga, F.E., Boer, J. de (2000). Smallingerland: Verleden en Heden. Groningen: Banga Book Productions.

Bekkema, K. (1990). Drachten is bijna even oud als Oudega. Drachten: Drachtster Courant.

Bekkema, K.,Friso, B.,Sibma, M. (1990). Geschiedenis van Oudega (Sm.). Oudega: Stichting Commissie Oudega 900.

Berghoef, C. et al. (2010). Canon van Smallingerland. Drachten: Stichting Smelne's Erfskip.

Blom, J.G., van (1840). De opkomst van het vlek Dragten in de provincie Friesland. Groningen: Stabo/ All-Round BV.

Boersma, B., Vlas, D. de (2010).  Woudboerderijtjes, kleine boeren op de Friese zandgronden. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij BV.

Bruin, R. de. (1999). De Tike...? Waar ligt dat....?, Deel 1 en 2. De Tike: Vereniging Dorpsbelang De Tike.

Dam, F. et al. (1970). Drok, Drok Drachten. Drachten: Vereniging van Handelaren en Industrielen.

Dam, F., Faber, R. et al. (1990). Drachten, van toen naar nu. 350 jaar leven, wonen en werken. Drachten: Friese Pers Boekerij BV.

Dijkstra, J. et al. (2000). Smelne's Erfskip. Drachten: Stichting Smelne's Erfskip.

Frieswijk, H.G., Heide, G. van der (1999). Oud Drachten vanuit de lucht. Hoogeveen: Slingenberg Boekproducties.

Gildemacher, K.F.(2007). Friese plaatsnamen, Alle steden, dorpen en gehuchten. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij BV.

Graaf, D. de (2004). De Noorderdwarsvaart in Drachten. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij BV.

Graaf, D. de (2010). Folgeren; mensen door de tijd. Leeuwarden: Uitgeverij Elikser BV.

Graaf, D. de (2013). De Jonge Trijntje. Drachten: Smelne's Erfskip, jrg. 11, nr. 31, p. 46-49

Groot, B. de (1994). Kerk te kijk: 150 jaar gereformeerde kerk te Drachten. Meppel: Edu'Actief.

Hoekstra, T. (1982). Praatjes met plaatjes over Drachten in bestek 1902-1982.  Kollum: Drukkerij Banda BV.

Huizinga, D. (2013). Van hout naar ijzer. Drachten: Smelne's Erfskip, jrg. 11, nr. 31, p. 12-13

Kammen, D. van (1980). Drachten, Veranderd Gezicht 1900 - 1980. Groningen: Uitgeverij Technipress BV.

Karstkarel, P. (2006). Drachten Noordoost, op de drempel van vernieuwing. Drachten: Woningbouwvereniging Smallingerland.

Kielstra, H., Kielstra, F. (2001). Tussen Leijen en Legauke; Honderd Jaar Wel en Wee van Opeinde. Opeinde: De Vereniging Dorpsbelang Opeinde.

Kielstra, H. (2010). Op en om de Leien. Drachten: Multicopy Drachten.

Kleiterp, G., Bakker, R. et al. (2003). Groeten uit Nijega. Heerenveen: Caparis.

Koeveringe, Y. van (2008). Van wildernis tot Smallingerland. Hoorn: Uniepers Uitgevers.

Mulder, S. (2007). De Zuiderdwarsvaart in Drachten. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij BV.

Oostra, J. Rzn. (1997) Drachtster Namen; Toponymie van Drachten. Franeker: Telenga's drukkerij bv.

Oostra, J. Rzn. (2001) Focus op Drachten. Zaltbommel: Europese Bibliotheek.

Riemersma, J. (1990). De Kerk van Oudega. Leeuwarden: Stichting monument van de maand.

Schaik, P. van, Spahr Van Der Hoek, J.J. (1976). Geschiedenis van Smallingerland. Leeuwarden: De Tille BV.

Schroor, M. (1993). De wereld van het Friese Landschap. Groningen: Wolters-Noordhoff BV.

Schroor, M., Stam, H. (2006). Grote Historische topografische atlas Fryslan. Tilburg: Uitgeverij Nieuwland.

Slabbers, S., Ammerlaan, C., Soree C., (2009). Boer en Landschap, in de Noardlike Fryske Walden. Kollum: Trion Grafisch.

Til, J.K., van. et al. (2004). Roerige Tijden in de Friese Wouden. Drachten: Stichting Smelne's Erfskip.

Til, J.K. van, Wal, J. van der, (2011). Smallingerland in Beeld. Drachten: Stichting Smelne's Erfskip.

Tulp, K., Kist, M. et al. (2010). Smallingerland op de kaart. Drachten: Stichting Smelne's Erfskip.

Veen, H. van der (1989). Watertorens in Nederland. Rotterdam: Uitgeverij 010.

Wal, J. van der, Hoekstra W. (2009). Rottevalle, Een kleine geschiedenis van. Franeker: Telenga Drukkerij.

Wal, J. van der (2013). Spoor-loos. Drachten: Smelne's Erfskip, jrg. 11, nr. 30, p. 22-25.

Wal, J. van der, Roorda B. (2013). It Piipster sjeny. Drachten: Smelne's Erfskip, jrg. 11, nr. 31, p. 8-11

Wal, J. van der (2014). Smallingerland, in oude beelden. Heerenveen: Van der Let & Partners Identity.

Wester, F. (2009). Drachten verandert; 50 jaar vernieuwing in beeld. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij BV.

Woude, S. van der, Jong I. de,(2008). Het fryslan boek. Zwolle: Uitgeverij Waander/ Leeuwarden: Tresoar.Geraadpleegde websites


www.archiefleeuwardercourant.nl

www.debouwen.nl

www.frieslandopdekaart.nl

www.smallingerland.nl

www.smelneserfskip.nl/

www.spoorverledendrachten.nl

www.tresoar.nl

www.ivn.nl/afdeling/de-walden/Lezingen


Fokke Frieswijk, Lezing Stichting Elzegea. (21 nov 2016) Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Walden. Oudega: Fugelwacht AldegeaDankwoord aan personen


Bij, H. van der (Hennie)    (Drachten)

Vliet, W. van (Wessel)    (Groningen)

Zwaag, J.S. van der (Jan Sikke)    (Drachten)