De Centrale AsVolg de ontwikkeling van de Centrale As hier. Het project bestaat uit 3 Delen; Noord, Midden, Zuid, waarbij deze respectievelijk door vier gemeenten loopt; Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. De focus in dit fotoverhaal ligt met name op de ontwikkelingen binnen Deel 'Zuid' en daarbinnen het gebied van de gemeente Smallingerland (Nijega - De Tike); het uiterste zuiden dus. Hier en daar zullen toch een paar beelden worden getoond buiten dit gebied voor een interessanter totaal-overzicht.

   
Het hier beschreven trace wordt in het plan genoemd als fase 'Zuid'. De rechter afbeelding verduidelijkt in de groene cirkel de scope die voor deze site van toepassing is. (bron: http://www.decentraleas.nl/)

Aanleiding
De Centrale As is aanleiding voor een impuls voor de regio. Onder andere door de ontwikkeling van natuur, herstel van de voor het gebied zo kenmerkende elzensingels, het verbeteren van de landbouwstructuur en door de aanleg van onder andere nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden.
Een aantal projecten zorgen voor goede verbindingen tussen mens en natuur. (bron: http://www.decentraleas.nl/)

In 2006 werd bekend dat de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn definitief van de baan was. Dit leek een slechte ontwikkeling, maar al gauw zou blijken dat hiermee ook veel geld vrij kwam om andere infrastructurele projecten te ondersteunen, zoals De Centrale As.
Het kabinet wil wel de doelstellingen die met de Zuiderzeelijn waren beoogd, bereiken, zoals een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer van de Noordelijke Randstad en een economische versterking van het Noorden. Met de desbetreffende regio's zal worden gesproken hoe dat bereikt kan worden. (bron: http://www.parlement.com/)

Project Zuid Smallingerland
Het project Zuid van De Centrale As binnen de gemeente Smallingerland vormt maar een klein gedeelte van het totaal. Desalniettemin is de omvang daarmee geschikt voor deze site om zo op regelmatige basis de verschillende ontwikkelingen hier te laten zien:
Deze site zal het verwijderen van de oude route laten zien. Daarmee komt ook een einde aan twee wegovergangen, waaronder die naar de streek De Wieren. Daarnaast komt het kruispunt naar de Tike te vervallen. Ook de kruispunten bij het viaduct bij Nijega zullen in de huidige staat verdwijnen.
Ter hoogte van de Susterwei/Polderdyk bij De Tike waar deze De Centrale As kruist komt een auto- en fietstunnel. Verkeer vanuit De Tike wordt via een westelijke parallelweg naar de aansluiting van De Centrale As op de N31geleid. De parallelweg direct ten zuiden van deze aansluiting, sluit aan op de weg naar Nijega.
De Centrale As wordt aangesloten op de N31 met een zogenoemde kluifrotonde. Aan beide zijden van het bestaande viaduct over de N31 komen rotondes die met rijstroken onder het viaduct met elkaar verbonden zijn. Het verkeer vanaf de N31 vanuit Drachten wordt in de richting Burgum via een bypass direct aangesloten op het nieuwe tracé. (bron: http://www.decentraleas.nl/)
Tot slot, wordt er westelijk van N356 ook nog een fietspad aangelegd. Het gedeelte van de Hearrewei tussen de N31 en Nijega zal worden aangepast van een parallelweg voor gemotoriseerd verkeer tot een fietspad.Foto's


---29 december 2011---

Ten noorden en ten zuiden van het viaduct bij Nijega.

     

---29 december 2011---

Hearrewei en N356 gefilmd ten noorden en ten zuiden van het viaduct bij Nijega. (film)

---30 December 2011---

Van Harinxmaweg/ Hearrewei thv De Wieren
Van Harinxmaweg/ Hearrewei thv De Wieren

Van Harinxmaweg thv kruispunt De Tike, richting Sumarreheide
Van Harinxmaweg thv kruispunt De Tike

  

  

---November 2012---

Boerderij aan de Van Harinxmaweg en de Hearrewei

      

---1 april 2013---

Rijdend over de Van Harinxmaweg/ N356 vanuit Nijega richting Burgum. Vervolgens weer in zuidelijke richting terug.(film)

---25 December 2015---

Centrale as: fietsend van Zuid naar Noord, eindigend bij kruispunt Susterwei.

     

     

     

 

28 maart 2016

Van Nijega naar (kruising richting) De Tike.

      

      

    

    

    

28 maart 2016

Ter hoogte van kruising De Tike. Tunnel wordt aangelegd.

    

6 juni 2016

Centrale As bij Nijega en De Tike: van Midden naar Noord en vervolgens weer in zuidelijke richting.

      

      

      

      

      

    

12 augustus 2016

Vanuit Nijega ten zuiden en noorden van Waldwei.

      

      

  

23 augustus 2016

Fietsend onder pas opgeleverde tunnel bij De Tike en afgedankte verkeersborden richting Nijega.