Plattegrond van De Drait

Ter ondersteuning: De Drait is gemarkeerd in blauwStatistieken


Eerste woning opgeleverd: 26 juli 1972 (Schaik, P. van, Spahr Van Der Hoek, J.J., 1976)
Aantal woningen: 2.846 units
Inwoners: 6.458 mensen
Oppervlak: 196 ha
(Smallingerland.nl, 2010)Historie


De Drait is zowel de naam van deze wijk als de nabije rivier. Het spreekt voor zich dat de wijk vernoemd is na de rivier. De drait stroomt al eeuwenlang over dezelfde locatie. Daarvoor (laatste ijstijd) lag het stroomgebied een stuk noordelijker. De drait werd op kaarten uit 1543 nog die Dracht genoemd. Daarmee is zij zeer waarschijnlijk (aldus de meeste boeken) ook de reden waarom (zuider) Drachten destijds haar naam heeft gekregen. In het Fries zegt men ook wel 'deldrachtich' over een stuk grond waar het water op een natuurlijk manier rustig afstroomt. (Gildemacher, 2007)

Profiel van de 'eerste' kerk van Drachten naast De Arke.

Achter deze wijk gaat meer geschiedenis schuil dan alleen de Drait. Afgezien van het feit dat deze wijk en rivier een belangrijke invloed hebben gehad op de ontwikkeling en naam van de plaats Drachten, is hier ook een van de eerste kerken gesticht. Fundering/ grondprofiel van deze kerk is nog altijd te zien naast de tegenwoordige kerk 'de Arke'. Het lijkt er dus zelfs op dat (zuider-) Drachten hier ontstaan is.

Er zijn ook nog duidelijk sporen van de oude routes die hier vroeger gelopen hebben. Zo is er de Overstesingel. Dit was vroeger een rechte weg die waarschijnlijk is ontstaan als parallelweg naast de vroegere Overstewijk, als aftakking van Zuiderdwarsvaart.(zie kaartje hieronder) Deze oude Overstesingel is nog duidelijk te zien; aanvankelijk als parallel-pad (tussen fietsbrug en eerste rotonde). Dit schelpenpad loopt vervolgens rechtdoor de wijk in, en voegt zich daar samen met de Slingeweg. Deze Slingeweg is tevens een van de oorspronkelijke routes. Nog altijd loopt zij vanaf naast de kinderboerderij de wijk de Drait in.Foto's


Augustus 2004

De Drait
Rondweg: De Lauwers (1)
Rondweg: De Lauwers (2)
Wijk/Winkel centrum

gebouw fuserende basischolen
Park
De Hunze

     

   

Januari 2008

Kerk (plattegrond) uit 1280 aan de Flevo
kunstwerk

 

Juli 2009

Afgebroken Christelijke Basisschool
Basisschool De Tille

 

Augustus 2011

Nieuwe Rotonde (1)
Nieuwe Rotonde (2)
De Lauwers

   

Maart 2012

Pad Vroegere Overstesingel lopend vanaf huidige Overstesingel richting Slingeweg

     

April 2012

Lente aan de Postlaan

18 november 2012

Nabij de rivier De Drait: Apartementencomplex aan De Lauwers in aanbouw.

   

7 mei 2016

Fietsend over de Lauwers (thv Eems) richting de Postlaan. Dan via de Fonejacht via schelpenpad en fietsbrug richting De Trisken.

     

     

   


Fietsbrug De Slinger

Door het verbindend karakter is deze Fietsbrug gesitueerd in zowel wijk De Singels als wijk De Drait.
Zie hier een samenvatting van haar ontwikkeling.